almvik top

VÄLKOMMEN TILL ALMVIKS GÅRD

Almviks Gård är en Hare Krishna by. Alla bybor delar
ett intresse av den uråldriga vediska läran och
praktiserandet av bhakti yoga. Vår tradition går tillbaks
till då Sri Krishna uppenbarade Sig i denna värld,
ca 5000 år sedan, som då Själv var ett levande exempel
på beroende av och omtanke för moder ko och moder jord.midsec

Söndagsfest
13:00 Föreläsning
14:00 Tempel dyrkan, musik, dans
15:00 Helgad vegetarisk fest
Alla är välkomna!

ISKCON Founder-Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Moder ko som ger oss mjölk - det flytande guldet för människor visas extra respekt och tas hand om hela hennes liv. Vi bryr oss om henne som vår egen mammaGopala Champu ca 1585

Overcome with bliss and love
Anyone who meditate on Lord Krishnas birth, His protecting the cows, His singing charming songs with the dopas and His other pastimes will find himself overcome with bliss and love
(Gopala-Campu, First Champi, Text 97, Srila Jiva Goswami, translated by Kusakratha data.)

Sri Isopanisad ca 3200 BC

A timeless environmental solution Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong
(Sri Isopanisad verse 1)

Sri Caitanya Caritamrita 16th century

Lord Caitanya’s special mercy Thus He spread Kirtan (glorification of God) even among the untouchables He wove a wreath of the holy name and perm (Love of God) with which He garlanded the entire material world.
(Sri Caitanya Caritamrita, adi 4.40) 16th century