English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kobeskydd

Almviks Gårds Kobeskydd

I de vediska skrifterna finns otaliga beskrivningar som lovordar korna och oxarna. Kon ses som vår moder eftersom hon skänker oss den livgivande mjölken och enligt Ayurveda finns det ingen annan föda som är så näringsrik.


Oxen ses som en fader eftersom han hjälper oss i jordbruk och skogsbruk. Ett av Krishnas namn är Govinda – Herren över Korna. Genom sitt eget exempel som koherdepojke visar Han hur speciella korna är.
Kon är symbolen för religion och den plats där korna befinner sig anses vara helgad. Att ge beskydd till korna är enligt de vediska skrifterna nödvändigt för att ett samhälle ska kunna vara harmoniskt och välfungerande.
 
 
På Almviks gård i Järna finns sedan många år tillbaka kor och oxar. Mjölken används bland annat till olika sötsaker som offras till Gudsgestalterna Sri-Sri Panca-tattva i templet. En del av korna är äldre pensionärer som lever ett lugnt liv här. De senaste åren har jordbruket börjat leva upp igen på Almviks gård och vi önskar att kunna utveckla och bibehålla ko-beskyddet vilket är unikt i Norden. Då vi inte har någon större chans i det nuvarande ekonomiska systemet att driva detta så det går runt helt och hållet så är vi mycket tacksamma för alla bidrag vi kan få.
 
Det är en vedisk princip att stödja ko-beskydd, men då inte alla har möjlighet att hålla kor hemma, så finns möjligheten att stödja ko-beskyddet genom donationer eller genom att komma till Almvik och utföra praktisk tjänst.

För att ge en donation till korna finns bank-giro Konto: 246-0327
 
Betalningsmottagare: Kornas vänner

Kontakta oss gärna: Malyaharikunda dd

 

Free business joomla templates