almvik top

KORNAS VÄNNER

På Almviks gård har Krishnarörelsen hållit kor
i enlighet med den urgamla vediska principen om
ko-beskydd i ca 30 år. Ko-beskydd innebär att vi
tar hand om våra kor på bästa tänkbara sätt för
att främja deras hälsa och välmående, vi äter inte
upp våra kor utan låter dem gå i pension den dagen
de inte längre ger mjölk eller kan utföra arbete.

Vi säljer aldrig några av våra kor eller oxar, vi handmjölkar
dem och ser till att kalvarna får mjölk från sina
mammor minst 6 månader (oftast kring 8-10 månader).
Våra kor och oxar får också året runt
möjlighet till utevistelse och frisk luft.

midsec

Kobeskydd är en essentiell del av den vediska
traditionens visdom och innebär i praktiken ett
harmoniskt förhållande mellan människan och korna.
Korna ger som en moder av sin livgivande mjölk
som enligt de vediska skrifterna är mycket viktig för
att utveckla andlig intelligens och som ger oss styrka på andra sätt.

kornas vänner

Oxen som i den moderna världen ersatts av
traktorer, är att betrakta som en far då han
med sina enorma styrkor plöjer jorden och kan
hjälpa till med så många olika slags arbete. Något de
brukar uppskatta att göra. Läs mer på Kornas Vänners sidaiskcon