KORNAS VÄNNER

På Almviks gård har Krishnarörelsen hållit kor i enlighet med den urgamla vediska principen om ko-beskydd i c a 30 år. Ko-beskydd innebär att vi tar hand om våra kor på bästa tänkbara sätt för att främja deras hälsa och välmående, vi äter inte upp våra kor utan låter dem gå i pension den dagen de inte längre ger mjölk eller kan utföra arbete.

Vi säljer aldrig några av våra kor eller oxar, vi handmjölkar dem och ser till att kalvarna får mjölk från sina mammor minst 6 månader (oftast kring 8-10 månader). Våra kor och oxar får också året runt möjlighet till utevistelse och frisk luft.

ko1

Kobeskydd är en essentiell del av den vediska
traditionens visdom och innebär i praktiken ett
harmoniskt förhållande mellan människan och korna.
Korna ger som en moder av sin livgivande mjölk
som enligt de vediska skrifterna är mycket viktig för
att utveckla andlig intelligens och som ger oss styrka på andra sätt.

ko2

Oxen som i den moderna världen ersatts av traktorer, är att betrakta som en far då han med sina enorma styrkor plöjer jorden och kan hjälpa till med så många olika slags arbete. Något de brukar uppskatta att göra. Läs mer på Kornas Vänners sida

iskcon