almvik top

OM OSS

Almviks Gård är en fredlig hängiven by vid sjön Ogan,
omgiven av vackra skogar och fält. Det ligger ungefär
60 km sydväst om Stockholm.

om oss

Med den vackra naturen, kor, fält och skogar, erbjuder
den ett överflöd av resurser, som underbart kan användas
för ekonomisk utveckling såväl som för predikning.

Denna ISKCON gård grundades 1982 och är
nu hem för cirka 30 vuxna och 24 barn och ungdomar.
Under de senaste åren har Almvik och dess invånare
upplevt många stora och glada festivaler, installerat
Pancha Tattva, producerat böcker under pionjärdagarna
i predikan i före detta Sovjetunionen, bokdistribution, jordbruk,
en gurukula (skola) för att bara nämna några exempel.
Numera är det ett stadigt samhälle med seriösa
och mogna hängivna som är angelägna
om att ta ansvar och sätta ett exempel
på det enkla bylivet i Krishna-medvetandet.

Donationer:
Iskcon Almvik bankgiro: 766-8874
märk gärna Er donation tex Söndagsfest, Panca Tattva, blommor etc.Kontaktperson Kontaktinfo Avdelning
Anders Lidgren / Lokanatha Dasa 0739-36 38 41 Generella frågor
Jonas Henrikson / Janeshvara Dasa 08-551 520 19, 0704-03 21 75 Lärarbesök o skolbesök etc.
Sinikka Bäppler / Srivatsa dd 08-551 521 96, 0736-24 31 28 Almviks Gårds Bageri och loppis
Krystyna Henrikson / Krishna Bhakti dd 08-551 520 19, 0708-83 52 72 Almviks Gårds Butik
Svetlana Svensson/Sarasvatigopi dd sarasvatigopi@gmail.com Gästhus & måltider
Mia Zabolotskaja / Malyaharikunda dd info@kornasvanner.se Almviks Gårds Ko-beskydd


Skriv gärna till ossVad är ISKCON?

Hare Krishna, eller Krishnarörelsen, är det populära namnet för det
Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON) som grundades
i New York 1966 av His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
ISKCON för vidare i den moderna världen en stor forntida tradition rotad
i Bhagavad-gita, den undervisning som Herren Krishna presenterade
för fem tusen år sedan. Bhagavad-gita och de andra vediska skrifterna förklarar
att Krishna är den ursprungliga personen, Gud Själv, som uppenbarar
Sig regelbundet i den materiella världen för att befria alla levande varelser.
För bara femhundra år sedan uppenbarade Sig Krishna som Sri Chaitanya Mahaprabhu
för att lära ut det mest sublima och effektiva meditationsmetoden för denna tid:
sjungandet av Guds namn, särskilt i form av Hare Krishna-mantrat:


Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare


Idag fortsätter medlemmarna i ISKCON att föra vidare Sri Chaitanyas
rörelse genom att sprida Krishnas undervisning och Hare Krishna-mantrat över hela världen.

Krishnamedvetande är inte en sekterisk tro, utan något mer signifikant.
Det är en praktisk vetenskap om andliga värderingar som beskrivs i sin
helhet i det antika Indiens vediska litteratur. Krishnarörelsens mål är
att informera alla människor om dessa universella principer för gudsförverkligande,
så att alla kan nå andlig förståelse, enhet och fred.

pilupp

Vaishnavismen

En av de viktigaste traditionerna inom den bredare vediska, eller
hinduiska, andliga kulturen är vaishnavismen. Till skillnad från vissa vediska
traditioner tror vaishnaver att den yttersta verkligheten är personlig. De förstår
med andra ord att Gud är den högsta allsmäktiga personen, dvs Krishna.
De anser att alla levande varelser är eviga personer, och att alla livets problem
orsakas av den individuella själens glömska av hans eviga relation med Gud.
Vaishnavismen lär ut att man genom att sjunga Guds namn kan återuppliva sin
ursprungliga andliga kunskap, leva fridfullt i detta liv och efter döden återvända till det
andliga riket, eller Vaikuntha, platsen där inget lidande äger rum. Det finns fyra
huvudsakliga sampradayer (lärjungekedjor eller traditioner) inom vaishnavismen,
som alla har sitt ursprung i Indien. Vaishnaver dyrkar Vishnu, Rama och
Krishna med flera som olika manifestationer av samma Högsta Personliga Gudom,
även om formen av dyrkan skiljer sig åt. Andra gudar, såsom Shiva,
Ganesh och Kali är inte oberoende gudar, utan hängivna tjänare till den
Högsta Personliga Gudomen, och kallas därför halvgudar.

Krishna beskrivs i de vediska skrifterna som adi-deva (den ursprungliga Gudomen) och deva-deva
(härskaren över alla halvgudar). Vaishnava-traditionen har haft stor påverkan på
sydasiatisk kultur genom musik, dans, teater och konst. De huvudsakliga
vaishnava-skrifterna är Krishnas undervisning i Bhagavad-gita (som ingår i det längre verket Mahabharata),
Srimad-Bhagavatam (en av arton Puranas), Ramayana och 1500-talets
Sri Caitanya-caritamrita. ISKCON är en del av Gaudiya-, eller Chaitanya
vaishnava-traditionen, som kommer från de östra delarna av Indien.
Gaudiya-vaishnaver lägger särskild vikt vid Sri Chaitanya Mahaprabhus undervisning.
I Srimad-Bhagavatam förklaras att inkarnationen i den nuvarande tidsåldern är
Sri Chaitanya Mahaprabhu, som spred Krishnamedvetande genom sankirtana-rörelsen
(gemensamt sjungande av de heliga namnen) över hela Indien. Han förutsade att denna sankirtana-
rörelse skulle komma att spridas över hela världen, från stad till stad
och från by till by. I de konfidentiella delarna av de vediska skrifterna beskrivs
Herren Chaitanya i hemlighet, inte direkt, som en inkarnation av Krishna,
Gudomens Personlighet. Gaudiya-vaishnavismen gav i sin tur upphov
till det ISKCON, som grundades av His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Hans organisation har sedan slutet av 1960-talet ökat medvetenheten
och tillväxten av vaishnavism världen över.

pilupp

Sju syften med ISKCON

När Srila Prabhupada grundade ISKCON fastställdes sju syften:
1) Att systematiskt sprida andlig kunskap i samhället i stort, och att utbilda alla
människor i utövandet av andligt liv för att motverka bristen på verkliga värden
i livet och för att uppnå verklig gemenskap och fred i världen.
2) Att sprida medvetenhet om Krishna, Gud, såsom Han uppenbaras i
Bhagavad-Gita och Srimad Bhagavatam.
3) Att föra samman sällskapets medlemmar med varandra och
närmare Krishna, den främsta levande varelsen, och på så vis låta
medlemmarna och mänskligheten i stort utveckla uppfattningen
att varje enskild själ är en del av Krishna, Gudomens natur.
4) Att lära ut och uppmuntra sankirtana-rörelsen - det gemensamma
sjungandet av Guds heliga namn, såsom det förkunnas i Herren Sri Caitanya Mahaprabhus lära.
5) Att för medlemmarna och för samhället i stort upprätta heliga platser
för transcendentala sysselsättningar tillägnade den Högsta Personen, Krishna.
6) Att föra medlemmarna närmare varandra i avsikt att lära ut en enklare och mer naturlig livsstil.
7) Att för att uppnå de ovan nämnda syftena distribuera böcker, tidskrifter, broschyrer med mera.

pilupp

Grundare-acharya Srila Prabhupada

Under årtusenden hade lärorna och den rika kulturen av bhakti-yoga,
eller Krishnamedvetande, blivit dolda inom Indiens gränser. Idag uttrycker
miljoner runt om i världen sin tacksamhet till Srila Prabhupada för att
ha avslöjat den tidlösa visdomen av bhakti till hela världen.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada uppenbarade
sig i den här världen år 1896 i Calcutta, Indien. Han träffade sin andlige
mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, första gången i Calcutta 1922.
Bhaktisiddhanta Sarasvati, en framstående och lärd hängiven, grundare till sextiofyra
Gaudiya Mathas (vediska institut), tyckte om denne bildade unge man och
övertygade honnom att ägna sitt liv åt att lära ut vedisk kunskap. Srila Prabhupada
blev hans elev, och elva år senare (1933, vid Allahabad) blev han hans formellt initierade lärjunge.

Vid deras första möte 1922 anmodade Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
Srila Prabhupada att sprida vedisk kunskap medelst engelska språket.
De år som földe skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita,
bistod Gaudiya Matha i dess arbete och startade 1944 utan hjälp en engelsk tidskrift,
Back to Godhead, som utkom varannan vecka, redigerade den, maskinskrev
manuskripten och läste korrektur. Han distribuerade till och med de
enskilda exemplaren själv, och kämpade för att uppehålla publikationen. När den en gång startat,
upphörde tidskriften aldrig. Nu fortlever den genom hans lärjungar i väst,
som publicerar den på över trettio språk.

Som ett erkännande av Srila Prabhupadas filosofiska kunnande
och hängivenhet, hedrade Gaudiya Vaishnava-sällskapet honom
1947 med titeln "Bhaktivedanta" (kunskap med hängivenhet). Vid femtiofyra års
ålder drog sig Srila Prabhupada år 1950 tillbaka från familjelivet och ingick i vanaprastha-stadiet
(tillbakadraget liv), för att kunna ägna mer tid åt sina studier och sitt författarskap.
Srila Prabhupada reste till den heliga staden Vrindavana, där han vid det
historiska medeltida Radha-Damodara- templet levde under mycket blyga
omständigheter. Han var där engagerad åtskilliga år i djupa studier och författande.
Han trädde in i försakelsens livsordning (sannyasa) år 1959. Vid Radha-Damodara
började Srila Prabhupada arbeta på sitt livs verk: en mångvolymöversättning
med kommentar av Srimad-Bhagavatam (Bhagavata Purana), bestående
av artontusen verser. Han skrev också Easy Journey to Other Planets.

Efter att ha publicerat tre volymer av Bhagavatam, kom Srila Prabhupada till
USA 1965 för att fullgöra sin andlige mästares uppdrag. Sedan dess har
His Divine Grace skrivit över sextio band auktoritativa översättningar,
kommentarer och sammanfattande studier av indiska filosofiska klassiker.

När Srila Prabhupada 1965 för första gången anlände till New York City
med en fraktångare, var han praktiskt taget utfattig. Det var efter nästan ett år
av stora svårigheter som han grundade det Internationella Sällskapet för
Krishnamedvetande i juli 1966. När han lämnade denna värld, den
14:e november 1977, hade sällskapet, under hans omsorgsfulla vägledning,
vuxit till en världsomspännande organisation med nästan
etthundra ashramas, skolor, tempel, institut och jordbrukssamhällen

Det var Srila Prabhupada som grundade New Vrindavana, ett
andligt samhälle i West Virginia, samt i västvärlden introducerade det
vediska gurukula-systemet för utbildning. Srila Prabhupada gav dessutom
inspiration till byggandet av en rad stora internationella kulturella centra i Indien.
Det är planerat att vid Sridhama Mayapura i Västbengalen bygga en stad baserad
på andlig grund - ett ambitiöst projekt som kommer att ta mer än ett decennium
att färdigställas. I Vrindavana finner man det magnifika Krishna-Balarama- templet
och ett internationellt gästhus, samt i Bombay ett stort utbildnings- och kulturcenter.
Ett dussintal andra centra är planerade på den indiska kontinenten.

Srila Prabhupadas mest betydande bidrag är emellertid hans böcker.
De är mycket uppskattade bland akademiker för sin auktoritet, djup och klarhet,
och används i många universitetskurser. Hans skrifter har översatts till 76 språk.
Bhaktivedanta Book Trust grundades 1972 enbart i syfte att publicera Srila Prabhupadas
böcker och har blivit världens största bokförlag vad gäller indisk religion och filosofi.

På bara tolv år reste Srila Prabhupada, trots sin aktningsvärda ålder, jorden
runt fjorton gånger på föreläsningsturnéer som förde honom till sex världsdelar.
Trots ett sådant mastigt tidsschema, fortsatte Srila Prabhupada att vara litterärt produktiv.
Hans skrifter utgör ett veritabelt bibliotek av vedisk filosofi, religion, litteratur och kultur.

pilupp

iskcon