almvik top

SASTRA DANA

Vad betyder Sastra Dana?

Shastra betyder skrift och Dana att skänka bort.


shastra dana

shastra dana2

shastra dana4

shastra dana5

shastra dana6

shastra dana7

shastra dana8

Vad är syftet med Sastra Dana?

Syftet med Sastra Dana är att göra det möjligt för alla att delta i distributionen av Srila Prabhupadas böcker och annan vedisk litteratur genom sponsring. Vårt mål är att presentera den andliga kunskapen
som finns i dessa böcker för så många människor som möjligt.

Hur distribuerar vi böckerna?

Genom att skänka dem till offentliga institutioner där de kan bli lästa som t.ex skolor, bibliotek, fängelser, hotell, väntrum, kontor, olika arbetsplatser, kaféer osv.

Hur kan du delta?

Genom att sponsra böcker, genom att distribuera de sponsrade böckerna eller genom att berätta för andra om Sastra Dana programmet etc.

Vilka är förtjänsterna med Sastra Dana?

Alla tjänar på det! Allmänheten tjänar på det genom att de får möjlighet att läsa om Krishna, och du själv deltar direkt i Herren Caitanyas och Srila Prabhupadas mission. Din medverkan hjälper till att öka bokdistributionen, som utgör det högsta välfärdsarbetet för mänskligheten.


Böcker som har distribuerats 2018
Januari - Februari

510 Bortom födelse och död
15 Perfekta frågor och perfekta svar
5 En mästares ledning
5 Bhagavad-gita
3 Det okända Indien

Sastra Dana programmet har nu existerat i över åtta år.
Från augusti 2009 till december 2017 har vi distribuerat ca. 20.100 böcker.


Bankgiro: 518-0310


Speciellt tack till följande hängivna
för support till bok distributionen:


HH Smita Krishna Swami, Sri Jayadeva das, Ella & Sune Hellström, Aja das & Pancavati dd, Magnus Hedström, Sten Bergil, Jayesh das, Muktarama das, Mikael Forian, Radha Priya dasi, Mikael Johansson, Robert Åkerman, Cathryn Claesson, Astasiddhi dd, Yogindra das, Bahulashva das, Dharani dd


Srila Prabhupada Room Conversation – August 22, 1976, Hyderabad:

"To be quickly recognized by Krsna,
this is the short-cut process. He never says those who are sitting
in a secluded place meditating or chanting, doing nothing. He never says
that "They are My very dear devotees." But those who are preaching–na
ca tasman manusyesu kascin me [Bg. 18.69]. Just like government
takes more care for the soldiers, especially when there is fighting.
They are giving life for the state. So their comfort–first consideration.
In the warfield, enough supplies. Anything the soldiers require.
Enough supplies."


iskcon