almvik top

TEMPLET

När Srila Prabhupada grundade Krishnarörelsen var något
av det första han gjorde att öppna tempel i olika städer
över hela världen. Dessa kulturcenter
fungerar som oaser, som ambassader för den
andliga världen. På så vis har alla möjlighet att
komma dit för att träffas, inspireras, studera,
utveckla och praktisera Krsnamedvetande.

Den grundläggande förståelsen i vår filosofi och
våra handlingar är denna: “Jag är inte den här kroppen”.
Kroppen vi befinner oss i är temporär till sin natur.
Själen är sat-cit- ananda, evig, fylld av kunskap
och lycksalighet. Kroppen, som är materiell, är inget av detta.
Så länge själen befinner sig i kroppen genomsyras
den av medvetande, men så snart själen lämnar kroppen
återgår den till att vara död materia.


templet

Krishnarörelsen praktiserar bhakti-yoga, vilket
översätts som Krishnamedvetande. Själen, som är
andlig, är en del av den högsta andliga själen, Gud,
Krishna. Som små individuella delar av den Högsta
är vår naturliga relation till Honom att tjäna
Honom i kärlek. Den viktigaste aktiviteten inom
hängiven tjänst är att meditera på Krishnas
heliga namn i form av maha-mantrat:

Hare Krsna Hare Krsna
Krsna Krsna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare


templet

Genom denna meditation kan vi förverkliga vår
andliga natur, vår eviga relation till Gud, Krishna
och hur allting vilar i Krishnas energi. Detta kan dock ta tid.
Det rekommenderas därför att man lägger upp
sitt liv så man på bästa sätt kan minnas Krishna.
En av möjligheterna är Arca-vigraha - dyrkan av
Gudsgestalten. En Gudsgestalt tas fram enligt
beskrivningar i de vediska skrifterna, det anges
vilka material som kan användas, vilken form, osv.

Sedan ber man Krishna att träda in i den gestalt
man skapat så att vi lättare ska kunna tjäna Honom.
All energi, både materiell och andlig energi,
tillhör Krishna. Om Han vill kan Han använda den
materiella energin för att visa sig för oss.
Templet är det mest centrala på Almviks gård.
Där träffas vi dagligen för att meditera, sjunga om
Krishna och studera de vediska skrifterna,
främst Bhagavad-gita och Srimad Bhagavatam.

filosofi

Vi har möjlighet att tjäna Krishna på ett mycket
personligt sätt genom att t.ex. sy kläder, laga mat,
bada, klä och dyrka Krishna i form av Arca-vigraha.
Vi behöver inte vänta tills vi har utvecklat fullkomligt
Krishnamedvetande - Gudsgestalten låter oss
utföra denna tjänst redan nu. Genom att vi i lokalsamhället
har samma fokus – Krishna - även om vi har olika
ansvar och aktiviteter, skapas en gemenskap
på andlig grund. Genom att ha tillgång till Krishnas
tempel stärks vår förmåga att utvecklas i andligt
liv och genom att vi har Krishnas tempel i centrum
för vår verksamhet finns det möjlighet
för alla att besöka oss, och lära mer om Krsnamedvetande
samt delta i festivaler och andra program
som är öppna för alla. Välkommen!iskcon