TEMPLET

När Srila Prabhupada grundade Krishnarörelsen var något av det första han gjorde att öppna tempel i olika städer över hela världen. Dessa kulturcenter fungerar som oaser, som ambassader för den andliga världen. På så vis har alla möjlighet att komma dit för att träffas, inspireras, studera, utveckla och praktisera Krsnamedvetande. Den grundläggande förståelsen i vår filosofi och våra handlingar är denna: “Jag är inte den här kroppen”. Kroppen vi befinner oss i är temporär till sin natur. Själen är sat-cit- ananda, evig, fylld av kunskap och lycksalighet. Kroppen, som är materiell, är inget av detta. Så länge själen befinner sig i kroppen genomsyras den av medvetande, men så snart själen lämnar kroppen återgår den till att vara död materia.


templet

Krishnarörelsen praktiserar bhakti-yoga, vilket översätts som Krishnamedvetande. Själen, som är andlig, är en del av den högsta andliga själen, Gud, Krishna. Som små individuella delar av den Högsta är vår naturliga relation till Honom att tjäna Honom i kärlek. Den viktigaste aktiviteten inom hängiven tjänst är att meditera på Krishnas heliga namn i form av maha-mantrat:

Hare Krsna Hare Krsna
Krsna Krsna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare


templet 2

Genom denna meditation kan vi förverkliga vår andliga natur, vår eviga relation till Gud, Krishna och hur allting vilar i Krishnas energi. Detta kan dock ta tid. Det rekommenderas därför att man lägger upp sitt liv så man på bästa sätt kan minnas Krishna. En av möjligheterna är Arca-vigraha - dyrkan av Gudsgestalten. En Gudsgestalt tas fram enligt beskrivningar i de vediska skrifterna, det anges vilka material som kan användas, vilken form, osv.

Sedan ber man Krishna att träda in i den gestalt man skapat så att vi lättare ska kunna tjäna Honom. All energi, både materiell och andlig energi, tillhör Krishna. Om Han vill kan Han använda den materiella energin för att visa sig för oss. Templet är det mest centrala på Almviks gård. Där träffas vi dagligen för att meditera, sjunga om Krishna och studera de vediska skrifterna, främst Bhagavad-gita och Srimad Bhagavatam.

templet3

Vi har möjlighet att tjäna Krishna på ett mycket personligt sätt genom att t.ex. sy kläder, laga mat, bada, klä och dyrka Krishna i form av Arca-vigraha. Vi behöver inte vänta tills vi har utvecklat fullkomligt Krishnamedvetande - Gudsgestalten låter oss utföra denna tjänst redan nu. Genom att vi i lokalsamhället har samma fokus –

Krishna - även om vi har olika ansvar och aktiviteter, skapas en gemenskap på andlig grund. Genom att ha tillgång till Krishnas tempel stärks vår förmåga att utvecklas i andligt liv och genom att vi har Krishnas tempel i centrum för vår verksamhet finns det möjlighet för alla att besöka oss, och lära mer om Krsnamedvetande samt delta i festivaler och andra program som är öppna för alla. Välkommen!

iskcon